Zarządzanie ryzykiem

Dużo czasu poświęcamy na opiekę i stałe rozwijanie zaawansowanych procedur zarządzania ryzykiem. Są one dla nas ważne fundamentalnie, bo w końcu chodzi o to, żeby bezpieczni i spokojni byli nasi klienci, a nasze wyniki pozostały przewidywalne. Abyśmy to my myśleli o ich ryzyku, a oni mogli po prostu na nas polegać.

Kijów

Ukraina

Aktywnie i świadomie zarządzamy wielkością przyjmowanego ryzyka
Dążymy do maksymalizacji stabilności finansowej Grupy PZU