Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 39. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

39. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego