37. Szacowane regresy i odzyski

Szacowane regresy, odzyski i dotacje (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Szacowane regresy 123 617 128 524
Szacowane odzyski 3 645 1 426
Razem 127 262 129 950

Szacowane regresy, odzyski i dotacje (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Krótkoterminowe 57 162 55 369
Długoterminowe 70 100 74 581
Razem 127 262 129 950

Szacowane regresy i odzyski klasyfikuje się jako długoterminowe, jeżeli przewiduje się, że związane z nimi przepływy pieniężne nastąpią po upływie więcej niż 12 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.