Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 35. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych

35. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Rezerwa składek 302 173 210 026
Rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego - 16
Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym: 296 900 170 375
- na szkody zgłoszone 228 795 121 826
- na szkody niezgłoszone (IBNR) 46 259 29 989
- na koszty likwidacji szkód 21 846 18 560
Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent 154 042 146 180
Rezerwa na premie i rabaty - 8
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych, razem 753 115 526 605

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wg walut (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
PLN 690 347 477 692
EUR 35 319 19 912
UAH 27 205 28 915
Pozostałe 244 86
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych wg walut, razem 753 115 526 605

Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Krótkoterminowe 199 156 131 580
Długoterminowe 553 959 395 025
Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych, razem 753 115 526 605