2.3 Udziały niekontrolujące

W Grupie PZU nie występują jednostki zależne, w których występowałyby udziały niekontrolujące istotne dla Grupy PZU. W tabeli poniżej przedstawiono spółki zależne, w których występują udziały niekontrolujące:

Nazwa jednostki31 grudnia 201431 grudnia 2013
Proelmed 43,00% nd.
Prof-Med 3,55% nd.
SU Krystynka 1,42% nd.
Elvita 1,18% nd.
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 0,66% 0,66%
PZU Lietuva 0,12% 0,24%
Lietuvos Draudimas AB 0,02% nd.
AAS Balta 0,01% nd.
Armatura Kraków SA 0,00% 7,25%
Armatoora SA 0,00% 7,25%
Armaton SA 0,00% 7,25%
Armagor SA 0,00% 7,25%
Armadimp SA 0,00% 7,25%