2.2 Spółki Grupy PZU

L.p.Nazwa podmiotuSiedzibaData objęcia kontroli / znaczącego wpływu% kapitału akcyjnego/udziałowego posiadanego bezpośrednio lub pośrednio przez PZU % głosów posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PZU Przedmiot działalności
    31 grudnia 201431 grudnia 201331 grudnia 201431 grudnia 2013 
Jednostki objęte konsolidacją  
1 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Warszawa nd. nd. nd. nd. nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.pzu.pl/
2 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA Warszawa 18.12.1991 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie
3 Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA („Link4”) 1) Warszawa 15.09.2014 100,00% nd. 100,00% nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe.
http://www.link4.pl/
4 Lietuvos Draudimas AB 2) Wilno (Litwa) 31.10.2014 99,98% nd. 99,98% nd. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe. http://www.ld.lt/
5 Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība Balta („AAS Balta”) 3) Ryga (Łotwa) 30.06.2014 99,99% nd. 99,99%  nd. Ubezpieczenia majątkowe. http://www.balta.lv/
6 PrJSC IC PZU Ukraine („PZU Ukraine”) Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia majątkowe. http://www.pzu.com.ua/
7 PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance („PZU Ukraine Life”) Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ubezpieczenia na życie.
http://www.pzu.com.ua/
8 UAB DK PZU Lietuva („PZU Lietuva”) Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,88% 99,76% 99,88% 99,76% Ubezpieczenia majątkowe.
https://www.pzu.lt/
9 UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas Wilno (Litwa) 26.04.2002 99,34% 99,34% 99,34% 99,34% Ubezpieczenia na życie. https://www.pzu.lt/
10 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA („PTE PZU”) Warszawa 08.12.1998 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zarządzanie funduszami emerytalnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pte-pzu
11 PZU Centrum Operacji SA („PZU CO”)  Warszawa 30.11.2001 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi.
12 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU”) Warszawa 30.04.1999 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tworzenie, reprezentowanie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu
13 PZU Pomoc SA Warszawa 18.03.2009 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance. http://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-pomoc
14 PZU Finance AB (publ.) Sztokholm (Szwecja) 02.06.2014 100,00% nd. 100,00% nd. Usługi finansowe.
15 PZU Finanse Sp. z o.o. Warszawa 08.11.2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
16 Tower Inwestycje Sp. z o.o. („Tower Inwestycje”) Warszawa 27.08.1998 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
17 Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o. Warszawa 15.09.2004 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nabywanie, eksploatacja, wynajem i zbywanie nieruchomości. http://www.ogrodowainwestycje.pl/
18 Armatura Kraków SA 4) Kraków 07.10.1999 100,00% 92,75% 100,00% 92,75% Dystrybucja produktów Grupy Armatura, administracja i zarządzanie grupą kapitałową. http://www.grupa-armatura.pl/
19 Armatoora SA 4) Nisko 10.12.2008 100,00% 92,75% 100,00% 92,75% Produkcja i sprzedaż grzejników oraz baterii sanitarnych.
20 Armaton SA 4)  Kraków 10.02.2009 100,00% 92,75% 100,00% 92,75% Wykorzystanie wolnych środków, inwestycje rozwojowe.
21 Arm Property sp. z o.o. 5) Kraków 26.11.2014 100,00% nd. 100,00% nd. Kupno i sprzedaż nieruchomości.
22 Armadimp SA 4) 6) Kraków 20.07.2012 nd. 92,75% nd. 92,75% Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych.
23 Armagor SA 4) 7) Kraków 06.09.2009 nd. 92,75% nd. 92,75% Produkcja armatury wodnej, gazowej i centralnego ogrzewania.
24 PZU Zdrowie SA (dawniej Ipsilon Bis SA) Warszawa 02.09.2011 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługi medyczne.
http://www.pzu.pl/pzu-zdrowie
25 Centrum Medyczne Medica sp. z o.o. („CM Medica”) Płock 09.05.2014 100,00% nd. 100,00% nd. Usługi medyczne.
http://cmmedica.pl/
26 Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa Prof-Med sp. z o.o. („Prof-Med”) Włocławek 12.05.2014 96,45% nd. 96,45% nd. Usługi medyczne.
http://cmprofmed.pl/
27 Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” sp. z o.o. („SU Krystynka”) Ciechocinek 09.05.2014 98,58% nd. 98,58% nd. Usługi szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne.
http://www.sanatoriumkrystynka.pl/
28 Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia ELVITA – Jaworzno III sp. z o.o. („Elvita”) Jaworzno 01.12.2014 98,82% nd. 98,82% nd. Usługi medyczne.
http://www.elvita.pl/
29 Przedsiębiorstwo Usług Medycznych PROELMED sp. z o.o. („Proelmed”) Łaziska Górne 01.12.2014 57,00% nd. 57,00% nd. Usługi medyczne.
http://www.proelmed.pl/
30 Ipsilon Sp. z o.o. Warszawa 02.04.2009 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługowa działalność assistance oraz usługi medyczne.
31 PZU Asset Management SA („PZU AM”) Warszawa 12.07.2001 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/pzu-asset-managment
32 Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA w likwidacji („MPTE PZU SA”) 8) Warszawa 13.08.2004 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności. 
33 Omicron SA Warszawa 13.09.2011 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Nie prowadzi działalności.
34 Omicron Bis SA Warszawa 28.08.2014 100,00% nd. 100,00% nd. Nie prowadzi działalności.
35 LLC SOS Services Ukraine Kijów (Ukraina) 01.07.2005 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Usługi assistance.
36 L4C sp. z o.o. Warszawa 15.09.2014 100,00% nd. 100,00% nd. Nie prowadzi działalności.
37 PZU SFIO Universum  Warszawa 15.12.2009 nd. nd. nd. nd. Lokowanie środków zebranych od uczestników funduszu.
38 PZU FIZ Dynamiczny Warszawa 27.01.2010 nd. nd. nd. nd. j.w.
39 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 9) Warszawa 01.07.2008 nd. nd. nd. nd. j.w.
40 PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 9) Warszawa 21.11.2011 nd. nd. nd. nd. j.w.
41 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1  Warszawa 12.12.2012 nd. nd. nd. nd. j.w.
42 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 („PZU FIZ AN BIS 2”) Warszawa 19.11.2012 nd. nd. nd. nd. j.w.
43 PZU Dłużny Rynków Wschodzących  Warszawa 20.11.2006 nd. nd. nd. nd. j.w.
44 PZU Akcji Rynków Wschodzących Warszawa 20.11.2006 nd. nd. nd. nd. j.w.
45 PZU Akcji Spółek Dywidendowych Warszawa 20.11.2006 nd. nd. nd. nd. j.w.
46 PZU FIZ Forte  Warszawa 27.12.2012 nd. nd. nd. nd. j.w.
47 PZU FIZ Sektora Nierucho- mości 3 w likwidacji 9) 10) Warszawa 24.02.2012 nd. nd. nd. nd. j.w.
48 PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income w likwidacji 9) 11) Warszawa 08.11.2011 nd. nd. nd. nd. j.w.
49 PZU FIO Gotówkowy Warszawa 01.07.2005 nd. nd. nd. nd. j.w.
Jednostka współzależna 
50 Armatura Tower Sp. z o.o. Kraków 08.11.2013 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Realizacja projektów budowlanych.
Jednostki stowarzyszone
51 GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych SA  Tychy 08.06.1999 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% Obsługa ubezpieczeń.
52 EMC Instytut Medyczny SA 12) Wrocław 18.06.2013 28,58% 29,87% 25,41% 25,31% Ochrona zdrowia ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. 

1) Informacje o nabyciu Link4 zaprezentowano w punkcie 2.4.5.2.

2) Informacje o nabyciu Lietuvos Draudimas AB zaprezentowano w punkcie 2.4.5.3.

3) Informacje o nabyciu AAS Balta zaprezentowano w punkcie 2.4.5.1

4) Informacje o zmianie zaangażowania w Armaturę Kraków SA zaprezentowano w punkcie 2.4.3.

6) Informacje o utworzeniu Arm Property sp. z o.o. zaprezentowano w punkcie 2.4.6.

6) 31 grudnia 2014 roku zarejestrowano połączenie Armatoory SA (jednostka przejmująca) z Armadimpem SA (jednostka przejmowana). Dodatkowe informacje zaprezentowano w punkcie 2.4.4.

7) 31 grudnia 2014 roku zarejestrowano połączenie Armatury Kraków SA (jednostka przejmująca) z Armagorem SA (jednostka przejmowana). Dodatkowe informacje zaprezentowano w punkcie 2.4.4.

8) 16 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MPTE PZU SA podjęło decyzję o otwarciu likwidacji spółki w związku z ujednoliceniem pracowniczych programów emerytalnych w Grupie PZU i przejęciem programów emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU.

9) Na 31 grudnia 2014 roku fundusze PZU FIZ Sektora Nieruchomości, PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2, PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3 w likwidacji, PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income w likwidacji prowadziły swoją działalność inwestycyjną poprzez zależne spółki prawa handlowego mające charakter jednostek specjalnego przeznaczenia, których liczba wynosiła odpowiednio dla każdego funduszu: 39, 13, 7, 6 (31 grudnia 2013 roku: 37, 8, 9, 6).

10) Wartość aktywów netto PZU FIZ Sektora Nieruchomości 3 w likwidacji na 31 grudnia 2014 roku wynosiła 589 tys. zł.

11) Wartość aktywów netto PZU FIZ Aktywów Niepublicznych RE Income w likwidacji na 31 grudnia 2014 roku wynosiła 2 262 tys. zł.

12) Informacje o zmianie zaangażowania w EMC Instytut Medyczny SA przedstawiono w punkcie 2.4.2.

Na 31 grudnia 2014 roku poza jednostkami wymienionymi w tabeli Grupa PZU posiadała 100% udziałów w spółce Syta Development sp. z o.o. w likwidacji, nad którą kontrolę sprawuje likwidator niezależny od Grupy PZU i z tej przyczyny spółka nie podlegała konsolidacji. Wartość tych udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy PZU wynosiła zero.