17.2 Ubezpieczenia na życie

Świadczenia ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie (w tys. zł)1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Wynikające z wymagalności 497 470 368 811
Wynikające ze świadczeń wypłacanych w przypadku śmierci 2 708 948 2 754 574
Wynikające z zachorowalności 609 461 608 914
Wynikające z rezygnacji z umowy ubezpieczenia 265 425 252 719
Wynikające z inwalidztwa i odejść na renty 4 889 5 135
Wynikające ze świadczeń rentowych 41 657 41 517
Wynikające z urodzenia dziecka 322 564 306 859
Wynikające z leczenia szpitalnego 300 846 288 703
Wynikające ze zwrotu zgromadzonych środków
i wypłat transferowych
281 834 141 703
Pozostałe 121 195 146 889
Świadczenia ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie, razem 5 154 289 4 915 824