17.1 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Odszkodowania i zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach
majątkowych i osobowych (w tys. zł)
1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Odszkodowania i zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach
majątkowych i osobowych brutto
5 866 427 5 250 037
Szkody i koszty likwidacji szkód bieżącego okresu 3 154 034 2 876 867
Szkody i koszty likwidacji szkód okresów poprzednich 1 669 781 1 601 198
Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone
odszkodowania i świadczenia
1 042 612 771 972
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i zmianie stanu rezerw
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
-191 284 -33 889
Szkody i koszty likwidacji szkód bieżącego okresu -18 718 -9 973
Szkody i koszty likwidacji szkód okresów poprzednich -67 478 -266 072
Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania
i świadczenia
-105 088 242 156
Odszkodowania i zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach
majątkowych i osobowych netto
5 675 143 5 216 148
Szkody i koszty likwidacji szkód bieżącego okresu 3 135 316 2 866 894
Szkody i koszty likwidacji szkód okresów poprzednich 1 602 303 1 335 126
Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone
odszkodowania i świadczenia
937 524 1 014 128