Strona główna | Wyniki finansowe | Informacje dodatkowe i noty objaśniające | 17. Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

17. Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (w tys. zł)
1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013

Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach
majątkowych i osobowych

5 866 427 5 250 037
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach
oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych
-191 284 -33 889
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie
5 866 801 5 945 240
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach
oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
w ubezpieczeniach na życie
-236 -164
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, razem
11 541 708 11 161 224

17.1 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

17.2 Ubezpieczenia na życie

17.3 Koszty likwidacji szkód