Struktura zarządu

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem PZU.

Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do podejmowania decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania emitenta.

Walne Zgromadzenie obraduje w formie:

 • Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego;
 • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwoływane jest w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie.
Zarząd

Andrzej
Klesyk

Prezes Zarządu PZU

Pobierz Profil

Dariusz
Krzewina

Prezes Zarządu PZU Życie, Członek Zarządu PZU

Odpowiada za:
 • zarządzanie korporacyjne;
 • HR;
 • ubezpieczenia korporacyjne i zdrowotne;
 • administrację;
 • logistykę;
 • bancassurance.
Kompetencje

Pobierz Profil

Barbara
Smalska

Członek Zarządu PZU / PZU Życie do dnia 31 grudnia 2014 roku

Odpowiada za:
 • marketing;
 • ubezpieczenia masowe;
 • sprzedaż agencyjną;
 • innowacje.
Kompetencje

Pobierz Profil

Przemysław
Dąbrowski

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Odpowiada za:
 • rachunkowość;
 • planowanie;
 • kontroling;
 • operacje księgowe;
 • politykę podatkową;
 • windykację;
 • aktuariat.
Kompetencje

Pobierz Profil

Rafał
Grodzicki

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Odpowiada za:
 • PZU Zdrowie;
 • contact center;
 • operacje ubezpieczeniowe;
 • operacje zagraniczne.
Kompetencje

Pobierz Profil

Przemysław
Henschke

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Odpowiada za:
 • informatykę.
Kompetencje

Pobierz Profil

Sławomir
Niemierka

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Odpowiada za:
 • bezpieczeństwa;
 • zarządzania ryzykiem;
 • compliance;
 • reasekurację.
Kompetencje

Pobierz Profil

Tomasz
Tarkowski

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Odpowiada za:
 • obszar likwidacji szkód i świadczeń;
 • assistance.
Kompetencje

Pobierz Profil

Ryszard
Trepczyński

Członek Zarządu PZU / PZU Życie

Odpowiada za:
 • obszar inwestycji;
 • zarządzanie działalnością lokacyjną;
 • analizy makroekonomiczne.
Kompetencje

Pobierz Profil

Tobiasz
Bury

Członek Zarządu PZU Życie, Dyrektor Grupy PZU

Odpowiada za:
 • zarządzanie siecią oddziałów PZU;
 • posprzedażową obsługę klienta.
Kompetencje

Pobierz Profil

Rada Nadzorcza

Aleksandra
Magaczewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU SA

Pobierz Profil

Zbigniew
Ćwiąkalski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Tomasz
Zganiacz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Zbigniew
Derdziuk

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Dariusz
Filar

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Dariusz
Kacprzyk

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Jakub
Karnowski

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Alojzy Zbigniew
Nowak

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil

Maciej
Piotrowski

Członek Rady Nadzorczej

Pobierz Profil