Struktura Grupy Kapitałowej PZU

Structure of the Group PZU Życie PTE PZU TFI PZU Grupa Armatura PZU AM Tower Inwestycje PZU Zdrowie EMC Instytut Medyczny Centrum Medyczne Medica Prof-Med Elvita Proelmed PZU LINK4 SA L4C Sp. z o.o. PZU Centrum Operacji PZU Pomoc GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych Tychy PZU Finanse Ogrodowa Inwestycje MPTE PZU Ipsilon Omicron Omicron BIS Lietuvos Draudimas AAS Balta PZU Ukraine PZU Ukraine Life PZU Lithuania PZU Lithuania Life LLC SOS Services Ukraine PZU Finance AB

 Spółki zależne objęte konsolidacją

 Spółki nieskonsolidowane

*w skład Grupy Armatura wchodzą następujące spółki: Armatura Kraków SA, Armatoora SA, Armaton SA, Armatura Tower Sp. z o.o., ARM Property Sp. z o.o., Armagor SA, oraz Armadimp SA

**w skład Grupy Centrum Medyczne Medica wchodzą następujące spółki: Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. i Sanatorium Uzdrowiskowe „Krystynka” Sp. z o.o.

Struktura nie zawiera funduszy inwestycyjnych.