Strategia Grupy PZU 3.0

W styczniu 2015 roku została przyjęta Strategia Grupy PZU 3.0 na lata 2015-2020, która zakłada przekształcenie PZU w grupę opartą na trzech stabilnych filarach: ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami i opiece medycznej.

Ryga

Łotwa #1

35%
Osiągnięcie co najmniej 35% udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych do 2020 roku
11,5%
Osiągnięcie przynajmniej 11,5% udziału w aktywach TFI do 2020 roku
650 mln zł
Osiągnięcie min. 650 mln zł przychodów spółki PZU zdrowie do 2020 roku
8%
Wzrost udziału składki z działalności zagranicznej do co najmniej 8% (do 2020 roku)