Polityka dywidendowa

Zarządzenie kapitałem
Utrzymanie środków własnych Grupy PZU z wyłączeniem długu podporządkowanego na poziomie nie niższym niż 250% marginesu wypłacalności Grupy PZU
Utrzymanie aktywów na pokrycie rezerw poszczególnych spółek Grupy PZU, tj. PZU i PZU Życie na poziomie nie niższym niż 110%
Finansowanie zewnętrzne
Potencjalna emisja długu do wysokości 3 mld zł
Wysokość dywidendy:
50%–100% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF
Planowana łączna wypłata dywidendy z kapitałów nadwyżkowych do wysokości 3 mld zł w oparciu o wynik 2013–2015
Dywidenda z zysku za 2013 rok w kwocie 2,9 mld zł, tj. 34 zł/ 1 akcję
Dywidenda z kapitału nadwyżkowego w kwocie 1,7 mld zł, tj. 20 zł/1 akcję
Emisja euroobligacji
Wartość emisji: 500 mln euro
Marża: 85 p.b. ponad Mid-Swap
Obligacje 5-letnie stałokuponowe
Najniższy spread w historii rynku obligacji korporacyjnych w regionie CEE
Ustalenie benchmarku dla emisji obligacji podporządkowanych
Planowana emisja obligacji podporządkowanych