Strona główna | Node | List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Aleksandra MagaczewskaSzanowni Państwo,

Rok 2014 był kolejnym w historii Grupy PZU, w którym lideruje ona dynamicznemu rynkowi ubezpieczeniowemu w kraju i w regionie. Minione 12 miesięcy było zarazem ostatnim etapem realizacji strategii PZU 2.0. Obrany kierunek rozwoju w latach 2012-1014 przyniósł pożądane efekty, jeszcze bardziej wzmacniając pozycję rynkową Grupy.

Rok 2014 był wymagający dla prowadzenia biznesu, ponieważ ubezpieczyciele musieli działać nie tylko pod presją zmiennych warunków ekonomicznych, ale także przygotowań do wprowadzenia wymogów dyrektywy Solvency II, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Istotne znaczenie miała także wojna cenowa wpływająca na poziom składki i rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych, środowisko niskich stóp procentowych oraz wzrost sum odszkodowań i świadczeń dla ubezpieczonych.

Pomimo takich uwarunkowań Grupie PZU udało się w zeszłym roku wypracować zysk zbliżony do ubiegłorocznego a zarazem podnieść o ponad 400 mln zł poziom składki przypisanej brutto względem roku 2013.

Na wyniki finansowe PZU w ubiegłym roku wpłynęły w szczególności spadki rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych i korporacyjnych przy jednoczesnej poprawie rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz wyższym wyniku z działalności inwestycyjnej.

W tym miejscu mam przyjemność poinformować, że w ubiegłym roku z usług Grupy skorzystało aż 16 milionów klientów w Polsce. Biorąc pod uwagę, że statystyczny Polak wydaje na ubezpieczenia wciąż pięć razy mniej od przeciętnego Europejczyka, rozwój branży ubezpieczeniowej pozostaje w naszym kraju bardzo perspektywiczny.

Istotną informacją dla akcjonariuszy z pewnością była wiadomość, że spółki PZU i PZU Życie utrzymały wysoki rating przyznawany przez agencję Standard & Poor’s. Otrzymana kategoria „A” ze stabilną perspektywą potwierdza świetną kondycję finansową obydwu podmiotów.

Dziękuję Zarządom oraz pracownikom Grupy PZU za wizję, zaangażowanie i skuteczność w działaniu, które tworzą wymierną wartość marki PZU.

Liczymy, że pierwsze oznaki poprawy sytuacji gospodarczej w 2014 roku utrzymają się w roku obecnym. Dotyczy to zarówno wzrostu PKB, jak i spadku bezrobocia czy konsumpcji gospodarstw domowych. Stworzy to jeszcze lepsze warunki do rozwoju wszystkich biznesów Grupy PZU. Jestem pewna, że zbudowane w ostatnich latach fundamenty pozwolą na skuteczną realizację nowej strategii PZU 3.0, czego życzę nam wszystkim w 2015 roku.

Z poważaniem,

Aleksandra Magaczewska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU