Strona główna | Node | List Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu

Andrzej KlesykSzanowni Państwo,

w imieniu Zarządów spółek Grupy PZU przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie z działalności za 2014 rok.

Dobiegł końca okres, w którym realizowana była strategia Grupy PZU na lata 2012-2014, skupiająca się wokół pojęcia PZU 2.0. Definiowała ona wizję rozwoju PZU, który dzięki silnemu zorientowaniu na klienta oraz wysokiej efektywności operacyjnej, pozostanie największą i najbardziej rentowną grupą ubezpieczeniową w regionie. Rok 2014 zakończył realizację tych założeń silnym akcentem.

Ekspansja międzynarodowa Grupy PZU oraz zdobycie statusu lidera w Europie Środkowo-Wschodniej zostały osiągnięte poprzez przejęcie znacznych aktywów RSA Insurance Group.

Przedmiotem akwizycji był m.in. LINK4 oraz najważniejsze podmioty ubezpieczeniowe rynków litewskiego i łotewskiego.

2014 rok przyniósł także wdrożenie kilku proklienckich rozwiązań. W kwietniu Grupa PZU wprowadziła przełomową na polskim rynku bezpośrednią likwidację szkód, na początku lipca zakończyła się kolejna faza projektu Everest, a w październiku PZU uruchomił pierwszą w Polsce własną flotę hybrydowych pojazdów zastępczych rewolucjonizując rynek tych aut.

Wydarzeniem wartym odnotowania była również rekordowa emisja obligacji o wartości 500 mln euro. Operacja ta była ważnym elementem strategii zarządzania aktywami i pasywami w Grupie PZU.

Równie ważne co zrealizowane projekty są jednak liczby i wyniki, a te osiągnięte w 2014 roku jak i w ostatnich latach stawiają Grupę PZU w gronie najbardziej dochodowych instytucji w kraju i Europie.

W zeszłym roku zysk netto Grupy PZU wyniósł 2 968 mln zł pomimo niesprzyjających warunków ekonomicznych i regulacyjnych, które spowodowały wzrost świadczeń i odszkodowań oraz niektórych rezerw. Pozostałymi czynnikami, które istotnie wpłynęły na roczny wynik były: wzrost wyniku netto z działalności inwestycyjnej oraz lekki spadek rentowności w biznesie ubezpieczeniowym.

W 2014 roku wzrósł natomiast poziom zebranej składki przypisanej brutto, który wyniósł 16 884,6 mln zł i był wyższy o 2,5% niż w 2013 roku. To kolejny rok z rzędu, w którym rośnie wartość sprzedaży ubezpieczeń firmowanych marką PZU.

Konsekwentnie rośnie również wynik netto z działalności inwestycyjnej. W 2014 roku wyniósł on 2 733,5 mln zł i był wyższy o 8,7% niż w roku 2013. Z kolei o 17,2% względem roku poprzedniego wzrosły przychody z tytułu prowizji i opłat.

Niezmiennym powodem do zadowolenia jest wysoki zwrot z kapitałów własnych Grupy PZU. Wskaźnik ROE w 2014 roku wyniósł 22,6% i był niższy zaledwie o 1,5 p.p. niż w rekordowym 2013 roku.

Nadchodzące lata 2015-2020 zostaną podporządkowane realizacji Strategii PZU 3.0. Jej podstawowymi założeniami jest osiągnięcie przez Grupę PZU statusu lidera we wszystkich biznesowo kluczowych obszarach: ubezpieczeniach, inwestycjach i prywatnej opiece medycznej. Wierzę, że stworzone w ostatnich latach fundamenty pozwolą w pełni na zakończenie tego okresu sukcesem.

W tym miejscu pragnę podziękować pracownikom oraz agentom za wysiłek w budowaniu wartości PZU.

Z poważaniem,

Andrzej Klesyk

Prezes Zarządu PZU