Strona główna | Node | 53. Informacja dodatkowa do pozostałych wpływów i wydatków operacyjnych

53. Informacja dodatkowa do pozostałych wpływów i wydatków operacyjnych

Pozostałe wpływy operacyjne (w tys. zł)1 stycznia -
31 grudnia 2014
 1 stycznia -
31 grudnia 2013
Rachunki przejściowe obejmujące nierozliczone
wpłaty uczestników funduszy w ramach programów PPE, IKE oraz IP
1 046 982 272 694
Wpływy z podstawowej działalności spółek nieubezpieczeniowych 524 014 568 423
Zwroty podatków (m in CIT, VAT) 106 621 140 205
Wpływy z tytułu likwidacji części dodatkowej
Funduszu Gwarancyjnego OFE PZU
132 267 -
Pozostałe 261 169 266 973
Razem 2 071 053 1 248 295

Pozostałe wydatki operacyjne (w tys. zł)1 stycznia -
31 grudnia 2014
1 stycznia -
31 grudnia 2013
Rachunki przejściowe obejmujące nierozliczone wpłaty uczestników
funduszy w ramach programów PPE, IKE oraz IP
1 049 504 272 371
Zwroty składek brutto 438 798 503 028
Wydatki z podstawowej działalności spółek nieubezpieczeniowych 607 718 498 996
Przekazane darowizny 31 446 34 171
Podatki 283 339 35 056
Pozostałe 521 938 389 658
Razem 2 932 743 1 733 280