Strategy - Corporate customers

W zakresie ubezpieczeń majątkowych dla klientów korporacyjnych Grupa PZU obroni pozycję w ubezpieczeniach komunikacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu dodatniej rentowności technicznej. Natomiast w zakresie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych Grupa zwiększy swój udział z 13% do około 20% w segmencie Mid-Korpo.

Polski

Polityka dywidendowa

Zarządzenie kapitałem
Utrzymanie środków własnych Grupy PZU z wyłączeniem długu podporządkowanego na poziomie nie niższym niż 250% marginesu wypłacalności Grupy PZU
Utrzymanie aktywów na pokrycie rezerw poszczególnych spółek Grupy PZU, tj. PZU i PZU Życie na poziomie nie niższym niż 110%
Polski

Strony

Subskrybuj PZU Raport Roczny 2014 RSS