Glossary poczynając W

WIBOR6M

Referencyjna wysokość oprocentowania kredytu na 6 miesięcy na polskim rynku międzybankowym.

WIG20TR

Indeks WIG20 z uwzględnieniem dywidend wypłacanych przez spółki.

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności

Ustawowy wskaźnik określający poziom kapitałowego zabezpieczenia prowadzonej przez ubezpieczyciela działalności. Ustawowo wskaźnik powinien być wyższy niż 100 proc.