Strona główna | Grupa PZU w 2014 | PZU - wysoka efektywność operacyjna

PZU - wysoka efektywność operacyjna

Wyniki finansowe Grupy PZU plasują ją wśród leaderów najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju. Wysoką efektywność działania potwierdzają wskaźniki finansowe. W 2014 roku stopa zwrotu z kapitału wyniosła 22,6%. W 2014 roku wskaźnik mieszany (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wyniósł 95,7%.

Grupa PZU przestrzega wszystkich norm bezpieczeństwa działalności. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitały własne wyniosły 13 167,6 mln zł. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności (wg Solvency I) środkami własnymi zarówno w PZU jak i PZU Życie znacznie przekraczał średni dla sektora ubezpieczeniowego. Poziom 291,2% dla Grupy PZU był też wyższy niż średnie wartości dla dużych europejskich ubezpieczycieli. Spadek tego wskaźnika wynikał z wdrażania Polityki kapitałowej i dywidendowej.

Dzięki dużej dywersyfikacji, portfel ubezpieczeniowy Grupy PZU nie jest narażony na ryzyko koncentracji. Składa się on w znaczącej części ze składek pozyskanych od klienta masowego (ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) oraz grupowych (o umiarkowanych sumach ubezpieczenia).

Zysk netto (w mln zł) i ROE (w %)



Wypłacalność wg Solvency I (w %)