Strona główna | Grupa PZU w 2014 | PZU - silne zorientowanie na klienta

PZU - silne zorientowanie na klienta

Grupa PZU zapewnia kompleksową ochronę swoim klientom na każdym etapie życia oraz wspiera przedsiębiorstwa we wszystkich fazach ich rozwoju. Jest prekursorem na rynku ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych oferując klientom najnowsze rozwiązania.

Produkty Grupy PZU towarzyszą na każdym etapie życia klientów indywidualnych oraz wszystkich fazach rozwoju przedsiębiorstw. Grupa PZU zapewnia nie tylko całościową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego, ale również oferuje różne formy pomnażania oszczędności, w tym w zakresie gromadzenia środków na dodatkową emeryturę. Proponuje także coraz szerszy zakres usług w obszarze ochrony zdrowia.

W zakresie bezpieczeństwa i stabilizacji Grupa PZU zaspokaja fundamentalne potrzeby 16 mln klientów w Polsce, w tym 12 mln klientów korzysta z grupowych i indywidualnie kontynuowanych ubezpieczeń na życie.

W ciągu ostatnich lat zacieśniły się relacje Grupy PZU z klientami. Przeciętny klient indywidualny w Polsce korzysta średnio z 1,5 jej produktów. Jednocześnie wśród klientów, dla których PZU jest głównym ubezpieczycielem, wskaźnik rekomendacji NPS (Net Promoter Score), będący różnicą udziału promotorów i krytyków, wyniósł w 2014 roku średnio 7,7%, co jest wynikiem ponad dwukrotnie wyższym od średniego wyniku konkurencji.

W ciągu ostatnich lat zacieśniły się relacje Grupy PZU z klientami. Przeciętny klient indywidualny w Polsce korzysta średnio z 1,5 jej produktów. Jednocześnie wśród klientów, dla których PZU jest głównym ubezpieczycielem, wskaźnik rekomendacji NPS (Net Promoter Score), będący różnicą udziału promotorów i krytyków, wyniósł w 2014 roku średnio 7,7%, co jest wynikiem ponad dwukrotnie wyższym od średniego wyniku konkurencji.

Grupa PZU wspiera także polską gospodarkę ubezpieczając m.in. duże projekty infrastrukturalne, takie jak inwestycje w przemyśle energetycznym oraz budowa i modernizacja linii kolejowych.

Grupa PZU jest innowatorem na polskim rynku finansowym. Jako pierwsza instytucja w Polsce utworzyła Dobrowolny Fundusz Emerytalny i zaproponowała Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest prekursorem w zakresie rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i jako pierwsza wprowadziła na polski rynek ubezpieczenie lekowe. W 2014 roku Grupa zaproponowała klientom niewystępujące dotąd na polskim rynku rozwiązania: bezpośrednią likwidację szkód oraz własną flotę aut zastępczych, ekologicznych pojazdów z napędem hybrydowym.

Klienci PZU mają do dyspozycji największy spośród polskich ubezpieczycieli system sprzedażowo-obsługowy. Obejmuje on: 414 placówek, 9,1 tys. agentów na wyłączność, 3 tys. multiagencji oraz elektroniczne kanały dystrybucji (infolinię, Internet). Z myślą o zacieśnieniu relacji z wielomilionową rzeszą swoich klientów, PZU wdraża także nowoczesny system informatyczny.

Ochrona mienia
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem cudzej własności
Ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków Pomnażanie oszczędności Zabezpieczenie przyszłości bliskich Przygotowania do emerytury Ochrona zdrowia
• Ubezpieczenia komunikacyjne
OC i AC
• Pozostałe ubezpieczenia majątkowe
• Ubezpieczenia finansowe
• Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
• Usługi
assistance
• Produkty strukturyzowane
• Jednostki uczestnictwa TFI
• Produkty grupowe
i indywidualnie kontynuowane
• Indywidualne ubezpieczenia ochronne
• II filar emerytalny
– OFE
• III filar emerytalny (PPE, IKE i IKZE)
• Ubezpieczenia zdrowotne
• Ubezpieczenia lekowe
• Usługi w
zakresie ochrony zdrowia: opieka podstawowa i pakiety usług dodatkowych

KPI20142013201220112010
ROE 22,6% 24,1% 24,0% 18,3% 20,3%
Wskaźnik mieszany (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych 95,7% 87,8% 92,8% 95,3% 104,5%
Marża wyniku ubezpieczeń grupowych* 25,9% 23,0% 24,5% 21,8% b.d.
Stopa dywidendy (DY)** 7,0% 11,1% 5,1% 8,4% 3,1%

* Wskaźnik liczony do składki przypisanej brutto segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, z wyłączeniem efektów jednorazowych
** Dywidenda zaliczkowa wkalkulowana w roku płatności

PZU dąży do zachowania najwyższych standardów obsługi, prowadząc m.in. systematyczne, szeroko zakrojone badania satysfakcji klientów. W 2014 roku wykazały one, że 91,5% klientów jest zadowolonych z procesu likwidacji szkód. Wśród klientów, którzy doświadczyli procesu likwidacji szkody lub wypłaty świadczenia, wskaźnik NPS (Net Promoter Score) wyniósł aż 26%. Aż 49% badanych klientów wskazało, że jest aktywnymi promotorami PZU.

Składka przypisana brutto (w mln zł)