Strona główna | Grupa PZU w 2014 | PZU odpowiedzialny społecznie

PZU odpowiedzialny społecznie

Społeczna odpowiedzialność, zarowno całej firmy jak i każdego pracownika, jest fundamentem wszelkich działań Grupy PZU i niezbędnym warunkiem jego zrównoważonego rozwoju. 

Jednostki wchodzące w skład Grupy PZU łączy wspólna filozofia działania, która kładzie nacisk na następujące trzy podstawowe wartości:

  • Jesteśmy Fair.
  • Jesteśmy Efektywni.
  • Jesteśmy Innowacyjni.

Wspierając realizację celów biznesowych, działania podejmowane w obszarze CSR dotyczą następujących obszarów:

Relacje z klientami – w Grupie obowiązuje kodeks postępowania „Dobre praktyki w PZU”, wytyczający zasady prowadzenia etycznego biznesu. W celu poznania potrzeb i opinii klientów prowadzone są badania ankietowe, wykorzystywane media społecznościowe, analizowane reklamacje i prowadzone audyty jakości komunikacji z klientami.

Działalność na rzecz społeczeństwa, a w tym troska o świadomość finansową i kompleksowe bezpieczeństwo. Grupa sponsoruje wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, takich jak Akcjonariat Obywatelski, Akademia Liderów Rynku Kapitałowego oraz konkurs Droga na Harvard. W 2014 roku Grupa przeprowadziła także ogólnopolską kampanię społeczną Stop wariatom drogowym. Poprzez swoją fundację (Fundację PZU) bierze udział w wielu akcjach filantropijnych.

Relacje z pracownikami – budowa kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki. W 2014 roku, po raz trzeci, przeprowadzono wśród pracowników badanie zaangażowania. Wyniki tych badań są podstawą do opracowania programów budujących kulturę organizacyjną Grupy.

Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Grupie PZU w zakresie CSR jest obecność PZU w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index, dedykowanym spółkom notowanym na GPW w Warszawie, a także w indeksie zrównoważonego rozwoju CEERIUS na giełdzie w Wiedniu.

Otwarte PZU, TalentUp oraz SmartUp, to trzy główne programy 2014 roku skierowane do pracowników Grupy. Obok wyłonienia pracowników charakteryzujących się wysokim potencjałem rozwojowym, promowały one bezpośrednią i prostą komunikację, współpracę zespołową oraz zachęcały pracowników do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Na koniec 2014 roku Grupa PZU zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 16,1 tys. pracowników1 (w tym 7,96 tys. w PZU, oraz 3,34 tys, w PZU Życie).

Wpływ na środowisko – działania Grupy PZU mają dwojaki charakter: odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi wewnątrz organizacji oraz budowania wrażliwości i świadomości ekologicznej wśród interesariuszy – pracowników, klientów, partnerów biznesowych, dostawców oraz przedstawicieli lokalnych społeczności.

Potwierdzeniem najwyższych standardów obowiązujących w Grupie PZU w zakresie CSR jest obecność PZU w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index, dedykowanym spółkom notowanym na GPW w Warszawie, a także w indeksie zrównoważonego rozwoju CEERIUS na giełdzie w Wiedniu.

Od 2009 roku, zarówno PZU jak i PZU Życie utrzymują rating siły finansowej Standard & Poor’s na poziomie A. Jest to jednaz najwyższych ocen przyznawanych spółkom w Polsce.

Notowania cen akcji PZU od debiutu na GPW w Warszawie (12.05.2010=100) do dnia 31.12.2014 roku

notowania