Strona główna | Grupa PZU w 2014 | PZU na rynku kapitałowym i dłużnym

PZU na rynku kapitałowym i dłużnym

W 2010 roku Grupa PZU zadebiutowała na giełdzie, oferując akcje o  wartości 8,1 mld zł.  Było to największye IPO w Europie Środkowo-Wschodniej od momentu transformacji. Obecnie spółka wchodzi w skład indeksu WIG20 - największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych, notowanych na warszawskim parkiecie.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (Grupa PZU, Grupa) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi polska firma ubezpieczeniowa PZU SA (PZU, Emitent).

Grupa PZU jest numerem jeden na polskim rynku ubezpieczeń, zarówno majątkowych jak i na życie. Innowacyjność, etyka w działaniu i dostosowanie się do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych to podstawa naszego dynamicznego rozwoju. Dzięki zmianom w zakresie obsługi Klienta oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań, w 2014 roku zaczęto obserwować wyraźną tendencję wzrostu PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Dzięki przejęciu największego ubezpieczyciela na rynku direct - Link4, Grupa PZU wykorzystując obie marki, stale poszerza grona swoich Klientów.

Jednocześnie Grupa PZU jest ważnym graczem w innych segmentach rynku finansowego w Polsce, takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne oraz pracownicze programy emerytalne.

Coraz bardziej widoczna jest także działalność Grupy PZU w zakresie ochrony zdrowia. Standardowa oferta ubezpieczeń zdrowotnych została uzupełniona o dostęp do własnych placówek zdrowia oraz sieci placówek partnerskich (w sumie około 1 380 placówek).

Z roku na rok zwiększa się aktywność Grupy PZU w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzez akwizycję dużych lokalnych ubezpieczycieli, w 2014 roku Grupa stała się numerem jeden na rynku ubezpieczeń majątkowych na Litwie i Łotwie. W wyniku organicznego rozwoju umocniła także swoją pozycję na rozdrobnionym rynku ubezpieczeniowym Ukrainy.

PZU na rynku kapitałowym i dłużnym

Wydarzeniem, które stało się dodatkowym katalizatorem zmian oraz impulsem do zwrócenia zwrócenia się Grupy w stronę nowoczesności, był giełdowy debiut w 2010 roku. Wartość publicznej oferty (IPO) wyniosła blisko 8,1 mld zł i było to największe IPO:

  • w historii polskiego rynku kapitałowego,
  • w regionie Europy Środkowej i Wschodniej od początku gospodarczej transformacji,
  • w całej Europie od 2007 roku.

Akcje PZU trafiły na rachunki około 250 tys. inwestorów indywidulanych.

Inwestorem strategicznym PZU jest Skarb Państwa, który na koniec 2014 roku posiadał 35,2% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Struktura akcjonariatu PZU na 31.12.2014 rokuAkcjonariusz, który w maju 2010 roku nabył akcje PZU w ofercie pierwotnej pomnożył do końca 2014 roku swoje oszczędności o 101,3%.

Od początku giełdowych notowań PZU dzieli się ze swoimi akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. Spółka posiada jasno określoną politykę dywidendową. Głównym celem przyjętej w sierpniu 2013 roku oraz zaktualizowanej w maju 2014 roku „Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013-2015” jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu w drodze zamiany kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój.

Wypłacona część zysku za lata 2010-2013 zapewniła posiadaczom akcji PZU wysokie stopy dywidendy w porównaniu do innych największych spółek giełdowych. Akcjonariusz, który w maju 2010 roku nabyłakcje PZU w ofercie pierwotnej pomnożył do końca 2014 roku swoje oszczędności o 101,3%.

W 2014 roku Grupa PZU wprowadziła do obrotu obligacje na kwotę 500 mln euro w ramach optymalizacji struktury finansowania oraz walutowej.