Strona główna | Grupa PZU w 2014 | Podstawowe dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej PZU za lata 2010-2014

Podstawowe dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej PZU za lata 2010-2014

Podstawowe dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej PZU za lata 2010– 2014 (w mln zł)

20142013201220112010
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 16.884,6 16.480,0 16.243,1 15.279,3 14.541,0
Przychody z prowizji i opłat 350,8 299,2 237,1 281,4 288,0
Wynik netto z działalności inwestycyjnej 2.733,5 2.514,6 3.704,7 1.593,8 2.777,8
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto -11.541,7 -11.161,2 -12.218,7 -10.221,1 -10.384,1
Koszty akwizycji -2.147,0 -2.015,9 -2.000,4 -1.962,0 -1.911,3
Koszty administracyjne -1.527,7 -1.406,5 -1.440,3 -1.383,9 -1.505,8
Zysk z działalności operacyjnej 3.913,1 4.180,8 4.080,2 2.956,7 3.088,1
Zysk netto 2.967,6 3.295,0 3.253,8 2.343,9 2.439,2
Aktywa ogółem 67.572,8 62.787,3 55.909,6 52.129,3 50.670,6
Aktywa finansowe 56.760,0 55.085,7 50.423,1 46.775,4 45.345,0
Kapitały własne 13.167,6 13.127,6 14.269,3 12.869,5 12.799,9
Rezerwy techniczno‑ubezpieczeniowe 40.166,9 37.324,4 35.400,8 32.522,7 31.823,0