Strona główna | Grupa PZU w 2014 | Działalność międzynarodowa Grupy PZU

Działalność międzynarodowa Grupy PZU

Składka przypisana brutto
Polska 95,8%
Kraje bałtyckie 3,2%
Ukraina 1,0%
Polska #1

PZU – 31,4% udziału w rynku ub. majątkowych i pozostałych osobowych

PZU Życie – 42,9% udziału w rynku ub. ze składką regularną

Link4 – 1,6% udziału w rynku ub. majątkowych i pozostałych osobowych

Estonia #5

14,5% udziału w rynku ub. majątkowych i pozostałych osobowych

Łotwa #1

22,9% udziału w rynku ub. majątkowych i pozostałych osobowych

Litwa

#1 Lietuvos Draudimas 30,9% udział w rynku ub. majątkowych i pozostałych osobowych

PZU Litwa (ub. majątkowe i pozostałe osobowe) 13,8% udział w rynku

PZU Litwa Życie 4,1% udział w rynku ub. na życie

Ukraina

#9 PZU Ukraina 4,2% udziału w rynku ub. majątkowych i pozostałych osobowych

#6 PZU Ukraina 7,3% w rynku ub. na życie