Podsumowanie

Grupa PZU jest liderem wśród instytucji finansowych w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dominuje nie tylko na rynku ubezpieczeń, lecz jest także liczącym się graczem w segmencie funduszy inwestycyjnych. Ponadto Grupa wciąż poszerza ofertę w zakresie ochrony zdrowia i aktywnie umacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych.

Numer jeden w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce, na Litwie i Łotwie.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo‑Wschodniej. Na jej czele stoi polska firma ubezpieczeniowa PZU.

Oferując kompleksowy zakres usług ubezpieczeniowych, Grupa PZU zaspokaja podstawowe potrzeby 16 mln klientów w Polsce w zakresie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jednocześnie Grupa PZU jest ważnym graczem w innych segmentach rynku finansowego w Polsce, takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne oraz pracownicze programy emerytalne. Z roku na rok zwiększa się aktywność Grupy PZU w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzez akwizycję dużych lokalnych ubezpieczycieli, w 2014 roku Grupa PZU stała się numerem jeden na rynku ubezpieczeń majątkowych na Litwie i Łotwie.