Grupa PZU w 2014

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko w Polsce firma zapewnia bezpieczeństwo ponad 16 mln klientów.

Warszawa

Polska #1

33,1%
Pierwsza pozycja na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce – udział w rynku
42,8%
Pierwsze miejsce na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce – udział w składce regularnej
13,1%
Trzecia pozycja na rynku otwartych funduszy emerytalnych – udział w aktywach OFE
12,2%
Numer jeden w rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych – udział w aktywach netto funduszy