Strona główna | Giełda i inwestorzy | Rekomendacje analityków

Rekomendacje analityków

W 2014 roku rekomendacje dla akcji PZU wydawało 20 krajowych i zagranicznych instytucji finansowych.

Łącznie analitycy sell-side wydali 34 rekomendacje. Nieznacznie przeważały rekomendacje kupuj, akumuluj i przeważaj (około 35% z wszystkich wydanych rekomendacji). Mediana cen docelowych (TP) z rekomendacji aktualnych w grudniu 2014 roku wyniosła 495 zł i była wyższa o 11,2% w stosunku do ceny z początku roku. Maksymalna cena docelowa (TP) wzrosła do 527 zł i była wyższa o 1,4% od maksymalnej ceny docelowej ze stycznia 2014 roku.

Największy wpływ na wycenę akcji PZU w 2014 roku miały oczekiwania analityków co do założeń nowej strategii, potencjalny wzrost przychodów PZU z tytułu zakupu spółek ubezpieczeniowych w Polsce i krajach bałtyckich oraz kwestie związane z wysokością dywidendy, w tym możliwość dalszych wypłat z kapitału nadwyżkowego.

Największy wpływ na wycenę akcji PZU w 2014 roku miały oczekiwania analityków co do założeń nowej strategii, potencjalny wzrost przychodów PZU z tytułu zakupu spółek ubezpieczeniowych w Polsce i krajach bałtyckich oraz kwestie związane z wysokością dywidendy, w tym możliwość dalszych wypłat z kapitału nadwyżkowego. Mocno akcentowane były także tematy dotyczące oczekiwanych wyników PZU w średnim i długim terminie w otoczeniu niskich stóp procentowych oraz skutków implementacji dyrektywy Solvency II na pozycję kapitałową i politykę dywidendową PZU.Rozkład rekomendacji i cen docelowych wydanych w 2014 roku

Rozkład rekomendacji i cen docelowych wydanych w 2014 roku

Oczekiwania analityków względem kursu akcji PZU 2015 roku na podstawie rekomendacji aktualnych na koniec stycznia 2015 roku

Oczekiwania analityków względem kursu akcji

Instytucje wydające rekomendacje dla akcji PZU w 2014 roku

POLSKA

InstytucjaAnalitykDane adresowe
Deutsche Bank Marcin Jabłczyński +48 22 579 87 33 marcin.jablczynski@db.com
Dom Maklerski mBanku S.A. Michał Konarski +48 22 697 47 37 michal.konarski@mdm.pl
DM BH (Citi) Andrzej Powierża +48 22 690 35 66 andrzej.powierza@citi.com
Espirito Santo Investment Bank Kamil Stolarski +48 22 347 40 48 kstolarski@espiritosantoib.pl
Ipopema Iza Rokicka +48 22 236 92 31 rokicka@ipopema.pl
ING Piotr Palenik +48 22 820 50 20
PKO Dom Maklerski Jaromir Szortyka +48 22 580 39 47 jaromir.szortyka@pkobp.pl
Trigon DM Hanna Kędziora hanna.kedziora@trigon.pl
Uni Credit Paweł Kozub (do grudnia 2014 roku)
Wood & Company Marta Jeżewska-Wasilewska +48 22 222 15 48 marta.jezewska-wasilewska@wood.com

ZAGRANICA

InstytucjaAnalitykDane adresowe
Barclays Capital Ivan Bokhmat +44 20 7773 0417 ivan.bokhmat@barclays.com
Credit Suisse Richard Burden +44 20 7888 0499 richard.burden@credit-suisse.com
ERSTE Christoph Schultes +43 5 0100 16314 christoph.schultes@erstegroup.com
Exane BNP Paribas Thomas Jacquet +33 142 99 51 96 thomas.jacquet@exanebnpparibas.
Goldman Sachs Vinit Malhotra +44 20 7774 3488 vinit.malhotra@gs.com
HSBC Dhruv Gahlaut +44 20 7991 6728 Dhruv.gahlaut@hsbcib.com
JP Morgan Michael Huttner +44 20 7325 9175 michael.huttner@jpmorgan.com
Raiffeisen Centrobank Bernd Maurer +43 1 51520 706 maurer@rcb.at
UBS Michael Christelis +27 11 322 7320 michael.christelis@ubs.com
Societe Generale Jason Kalamboussis +44 207 762 4076 jason.kalamboussis@sgcib.com