Rating

Agencja ratingowa Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) regularnie ocenia PZU oraz PZU Życie. Obie spółki otrzymały ratingi na poziomie A, który jest najwżyszym ratingiem S&P, jaki może otrzymać spółka w Polsce.

PZU i PZU Życie podlegają regularnej ocenie przez agencję ratingową Standard & Poor’s Ratings Services (S&P). Rating nadany PZU i PZU Życie jest oceną wynikającą z analizy danych finansowych, pozycji konkurencyjnej, zarządzania i strategii korporacyjnej oraz sytuacji finansowej kraju. Rating zawiera również perspektywę ratingową ( outlook ), czyli przyszłą ocenę sytuacji spółki w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. Na dzień wydania niniejszego Sprawozdania obie spółki posiadały rating siły finansowej oraz rating wiarygodności kredytowej (nadany przez S&P w dniu 16 lipca 2009 roku) na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową. Jest to najwyższy rating S&P, jaki może otrzymać spółka w Polsce. Długoterminowy rating kredytowy Polski dla zadłużenia w walucie lokalnej na dzień wydania niniejszego raportu to A ze stabilną perspektywą ratingową, natomiast rating kredytowy Polski dla zadłużenia w walucie obcej to A- ze stabilną perspektywą ratingową.

W dniu 26 listopada 2013 roku agencja S&P umieściła PZU na liście pod obserwacją z perspektywą negatywną ( CreditWatch Negative ). Miało to związek ze zmianą metodologii oceny ratingowej w kierunku powiązania ratingu firmy  z długoterminowym ratingiem kraju dla zadłużenia w walucie zagranicznej, na którego ryzyko spółka jest szczególnie  eksponowana.

W komunikacie z dnia 25 marca 2014 roku agencja S&P potwierdziła pozycję ratingową PZU na poziomie A z perspektywą stabilną (outlook stable). Oznacza to, że PZU przeszło pomyślnie proces ratingowy w oparciu o nowe kryteria i obecnie posiada rating siły finansowej wyższy niż rating Polski dla długu w walucie. 

20 czerwca 2014 roku agencja Standard&Poors’s przyznała rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie A- dla euroobligacji wyemitowanych przez PZU Finance AB.

Rating PZU

ObecniePoprzednio
Nazwa zakładuRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacjiRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacji
PZU
Rating siły finansowej A /stabilna/ 25 marca 2014 A /pod obserwacją/ 26 listopada 2013
Rating wiarygodności kredytowej A /stabilna/ 25 marca 2014 A /pod obserwacją/ 26 listopada 2013
PZU Życie
Rating siły finansowej A /stabilna/ 25 marca 2014 A /pod obserwacją/ 26 listopada 2013
Rating wiarygodności kredytowej A /stabilna/ 25 marca 2014 A /pod obserwacją/ 26 listopada 2013

Rating Rzeczpospolitej Polskiej

ObecniePoprzednio
Nazwa zakładuRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacjiRating oraz perspektywaData przyznania / aktualizacji
Rzeczpospolita Polska
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie lokalnej) A    /pozytywna/ 2 lutego 2015 A         /stabilna/ 8 sierpnia 2014
Rating wiarygodności kredytowej (długoterminowy w walucie zagranicznej) A-   /pozytywna/ 2 lutego 2015 A-        /stabilna/ 8 sierpnia 2014
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie lokalnej) A-1 /pozytywna/ 2 lutego 2015 A-1       /stabilna/ 8 sierpnia 2014
Rating wiarygodności kredytowej (krótkoterminowy w walucie zagranicznej) A-2 /pozytywna/ 2 lutego 2015 A-2       /stabilna/ 8 sierpnia 2014