Strona główna | Działalność i CSR Grupy | PZU Zdrowie - działalność na rynku usług medycznych

PZU Zdrowie - działalność na rynku usług medycznych

Grupa PZU zamierza wykorzystać potencjał rynku usług medycznych w Polsce, którego obecna watość przekracza 100 mld zł. W tym celu, od 2014 roku, Grupa systematycznie nabywa kolejne placówki medyczne.

Rynek usług medycznych

Rynek usług medycznych w Polsce posiada duży potencjał wzrostu. Obecnie jego wartość (obejmująca sprzedaż leków) przekracza kwotę 100 mld zł, w tym wydatki NFZ oraz ZUS przekraczają 70 mld zł, a pozostałe wydatki prywatne są szacowane na ponad 30 mld zł.

Dnia 9 stycznia 2015 roku rozpoczęła działalność PZU Zdrowie. Spółka ta ma być platformą dla rozwoju usług medycznych w ramach Grupy PZU.

Biorąc pod uwagę powyższe Grupa PZU podjęła decyzję o intensyfikacji działań ukierunkowanych na realne zaistnienie na rynku usług zdrowotnych. Rozwój będzie realizowany m.in. poprzez kolejne akwizycje placówek medycznych. Systematyczne nabywanie kolejnych podmiotów zapoczątkowane w 2014 skutkuje zwiększeniem zasięgu realizowanych świadczeń.

Działalność spółek (usługi medyczne)

Sieć placówek medycznych Grupy PZU oferuje:

  • usługi medyczne dla lokalnej ludności Płocka, Włocławka i miast Górnego Śląska w ramach kontraktów z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • usługi medycyny pracy w klinikach przyzakładowych dla pracowników Grupy Tauron oraz Grupy PKN Orlen (głównie zakładów chemicznych, elektrowni, elektrociepłowni i kopalni);
  • usługi w ramach dodatkowych pakietów medycznych dla pracowników Grupy PKN Orlen i Tauron oraz klientów korporacyjnych i indywidualnych na obszarze Płocka, Włocławka i miast Górnego Śląska;
  • usługi opieki sanatoryjnej i rehabilitacji w Ciechocinku i Ustroniu.

Połączenia spółek Grupy PZU w obszarze usług medycznych

W celu realizacji strategii związanej z budowaniem sieci placówek medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych miały miejsce poniższe zmiany w strukturze kapitałowej Grupy PZU w roku 2014 oraz do dnia wydania niniejszego sprawozdania:

  • W dniu 8 kwietnia 2014 PZU FIZ AN BIS 2 nabył od PKN Orlen 100% udziałów w Centrum Medyczne Medica (CM Medica). CM Medica jest w posiadaniu 98,58% udziałów Sanatorium Uzdrowiskowego „Krystynka” Sp. z o.o.
  • W dniu 8 kwietnia 2014 PZU FIZ AN BIS 2 nabył od Anwil SA 96,45% udziałów w Specjalistycznej Przychodni Przemysłowej „Prof-Med” Sp. z o.o. (Prof-Med).
  • W dniu 1 grudnia 2014 zamknięto transakcję nabycia 98,82% udziałów Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji zdrowia Elvita – Jaworzno III („Elvita”) od trzech spółek należących do Grupy Tauron (Tauron Dystrybucja, Tauron Wytwarzanie oraz Tauron Wydobycie) przez PZU FIZ AN BIS 2. Elvita jest właścicielem 57,0% udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Medycznych Proelmed Sp. z o.o. („Proelmed”).

Łączny koszt nabycia powyższych spółek wyniósł 81,5 mln zł i w skonsolidowanym sprawozdaniu ujęto Wartość firmy na kwotę 29,6 mln zł.

Dnia 9 stycznia 2015 roku rozpoczęła działalność PZU Zdrowie. Spółka ta ma być platformą dla rozwoju usług medycznych w ramach Grupy PZU. Spółka powstała z przekształcenia Ipsilon Bis SA, która do tej pory nie prowadziła działalności.