Strona główna | Działalność i CSR Grupy | Pozostałe obszary działalności

Pozostałe obszary działalności

Grupa PZU wykorzystując swój potencjał aktywnie działa również w obszarach typu assistance, świadczy usługi pomocnicze związane z funduszami emerytalno–rentowymi  oraz zarządza programami lojalnościowymi. Grupa PZU jest także od 1999 roku zaangażowana kapitałowo w spółkę Armatura Kraków S.A.

PZU Pomoc

Przedmiotem działalności PZU Pomoc SA (PZU Pomoc) jest w szczególności:

 • organizacja usług typu assistance polegających na udzielaniu pomocy klientowi;
 • wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie aukcji internetowych oraz handlu internetowego;
 • zarządzanie programami lojalnościowymi;
 • zarządzanie mieniem powypadkowym;
 • działalność w zakresie medycznej obsługi.

Na koniec 2014 roku spółka współpracowała z ponad 1 380 placówkami medycznymi na terenie całego kraju oraz posiadała wiodącą pozycję na rynku pośrednictwa sprzedaży pojazdów uszkodzonych z zastosowaniem platformy aukcyjnej online.

Na koniec 2014 roku spółka współpracowała z ponad 1 380 placówkami medycznymi na terenie całego kraju oraz posiadała wiodącą pozycję na rynku pośrednictwa sprzedaży pojazdów uszkodzonych z zastosowaniem platformy aukcyjnej online.

Dzięki współpracy z siecią wypożyczalni aut w 2014 roku PZU Pomoc wprowadził do swojej oferty na terenie Polski 300 hybrydowych samochodów Toyota Auris.

Od czerwca 2012 roku PZU Pomoc posiada 30% udziałów w GSU Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych. W ramach tego podmiotu rozwijane są nprogramy rabatowe, motywacyjne i lojalnościowe kierowane do branży górniczej.

PZU CO

Działalność statutowa PZU CO obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

 • pomocniczych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno–rentowymi;
 • stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia, umów finansowych i inwestycyjnych oraz umów assistance;
 • Contact Center;
 • Data Center;
 • poligraficznych;
 • informatycznych;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • kadrowo-płacowych.

PZU Finance AB

Działalność na rynku dłużnym Grupy PZU realizowana jest poprzez PZU Finance AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja). Spółka została utworzona w 2014 roku i jest w 100% zależna od PZU. Podstawowym zakresem działalności spółki jest gromadzenie funduszy pożyczkowych poprzez emisję obligacji lub innych instrumentów dłużnych oraz udzielanie finansowania dla spółek z Grupy PZU.

W dniu 3 lipca 2014 roku PZU Finance AB wyemitował pięcioletnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro.

Ogrodowa-Inwestycje

Ogrodowa-Inwestycje Sp. z o.o. (Ogrodowa-Inwestycje) jest właścicielem biurowca City-Gate (Ogrodowa 58, Warszawa). W 2014 roku spółka dzierżawiła trzy ośrodki wypoczynkowe od PZU (Pensjonat Albatros do końca października, Hotel Karłów do końca listopada oraz Hotel Polanica do końca grudnia 2014).

Ogrodowa-Inwestycje realizuje zarówno funkcje na rzecz spółek z Grupy PZU jak i klientów zewnętrznych.

Grupa Armatura

Grupa PZU jest zaangażowana kapitałowo w spółkę Armatura Kraków S.A. (Armatura Kraków) od października 1999 roku.

Armatura Kraków SA (Armatura Kraków) jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Armatura. W skład Grupy Armatura wchodzą: Armatura Kraków SA, Armatoora SA, Armaton SA, Armatura Tower Sp. z o.o., Arm Property sp. z o.o. - oraz do dnia 31 grudnia 2014 roku Armadimp SA i Armagor SA. Grupa Armatura prowadzi swoją działalność poza obszarem usług finansowych i ubezpieczeniowych. Jest wiodącym producentem w branży sanitarnej i grzewczej w Polsce. Spółki tworzące Grupę Armatura specjalizują się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych, aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania, szerokiej gamy zaworów oraz ceramiki sanitarnej.

Od dnia 27 sierpnia 2013 roku właścicielem akcji Armatura Kraków jest fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI PZU - PZU FIZ AN BIS 2 w wyniku wniesienia 51 600 000 akcji w zamian za przydział certyfikatów inwestycyjnych na rzecz PZU Życie.

Fundusz PZU FIZ AN BIS 2 w 2013 i 2014 roku nabył dodatkowo łącznie 29 400 000 akcji Armatury Kraków w wyniku wezwania, przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych oraz odkupu akcji własnych od spółki.

Obecnie PZU FIZ AN BIS 2 posiada 81 000 000 akcji Armatury Kraków, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego.

Od dnia 10 marca 2014 roku akcje spółki Armatura Kraków nie są notowane na GPW.

Dnia 26 listopada 2014 roku utworzona spółkę Arm Property sp. z o.o. Wszystkie udziały zostały objęte przez Armaton SA.

Dnia 15 stycznia 2015 roku Armatura Kraków i Armatoora SA zakupiły 8 421 053 akcji w spółce Aquaform SA.