Działalność i CSR Grupy

Wzmacniamy pozycję lidera polskich ubezpieczeń oraz rozwijamy się na rynku międzynarodowym poprzez nabycia spółek oraz wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych. Pomnażamy majątek osób, które oszczędzają w największym w Polsce towarzystwie funduszy inwestycyjnych, a także zwiększamy swoją obecność na rynku usług medycznych.

Wilno

Litwa #1

3,7 %
średnioroczny przyrost składki przypisanej brutto rynku ubezpieczeń majątkowych
i pozostałych w latach 2010-2014
26,3 mld zł
składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
0,752 mld zł
wynik techniczny rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
50,6 mld zł
wartość lokat zakładów ubezpieczeń majątkowych 
i pozostałych osobowych
33,1 %
udział PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, w tym 1,6% Link4
75%
udział PZU w wyniku technicznym rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych