Strona startowa

PZU RAPORT ROCZNY
2014


Zobacz wideo z wynikami

List Prezesa Zarządu

W 2014 roku poziom zebranej skadki przypisanej brutto wyniósł 16 884,6 mln zł i był wyższy o 2,5% niż w 2013 roku. To kolejny rok z rzędu, w którym rośnie wartość sprzedaży ubezpieczeń firmowanych marką PZU.

Czytaj więcej Zobacz wideo

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Minione 12 miesięcy były ostatnim etapem realizacji strategii PZU 2.0 – przyjętej na lata 2012-2014 i zakończonej sukcesem. Jestem pewna, że zbudowane fundamenty pozwolą na skuteczną realizację nowej Strategii PZU 3.0.

Czytaj więcej
Działalność

Ubezpieczenia majątkowe

W ramach Grupy PZU działalność na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce prowadzi podmiot dominujący Grupy, tj. PZU i Link4.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie na życie

W ramach Grupy PZU działalnością na polskim rynku ubezpieczeń na życie zajmuje się PZU Życie SA (PZU Życie).

Czytaj więcej

Rynek funduszy emerytalnych

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, którym zarządza PTE PZU SA (PTE PZU) należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce.

Czytaj więcej

Rynek funduszy inwestycyjnych

W ramach Grupy PZU, działalność na rynku funduszy inwestycyjnych prowadzi Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU).

Czytaj więcej

Rynek opieki zdrowotnej

Grupa PZU podjęła decyzję o intensyfikacji działań ukierunkowanych na realne zaistnienie na rynku usług zdrowotnych. Rozwój będzie realizowany m.in. poprzez kolejne akwizycje placówek medycznych. Systematyczne nabywanie kolejnych podmiotów zapoczątkowane w 2014 skutkuje zwiększeniem zasięgu realizowanych świadczeń.

Czytaj więcej
Strategia 3.0 (2015-2020)
  • Udział w rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce> 35%
  • Udział w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (składka regularna)> 43%
  • Udział aktywów Klientów zewnętrznych PZU w aktywach rynku TFI (z wyłączeniem aktywów niepublicznych)> 11,5%
  • Przychody PZU Zdrowie [mln PLN]> 650
  • Udział składki z działalności zagranicznej w składce Grupy PZU> 8,0%
  • Uproduktowienie Klienta Detalicznego>1,68
  • ROE>20%
  • Marża operacyjna w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych>20%
  • Wskaźnik zaangażowania Pracowników>65%
Wyniki Finansowe
3,0 mld zł
zysk netto w 2014
42,8%
udziału w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce wg składki regularnej
33,1%
udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce
95,7%
wskaźnik mieszany (COR) ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
26,3 mld zł
składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
16,5 mld zł
składka przypisana brutto (regularna) zakładów ubezpieczeń na życie
0,75 mld zł
wynik techniczny rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
3,3 mld zł
wynik techniczny rynku ubezpieczeń na życie wg składki regularnej
Notowania
Centrum Pobrań
Zobacz więcej
Analizator wyników finansowych
Zobacz więcej